Titreşim VarisSon yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilen bu yöntem kısaca MOKA (Mekanik Kimyasal Kateter Ablasyon) olarak bilinmektedir. Bacakta genişlemiş ve ileri derecede yetmezlik gelişmiş yüzeyel safen ana damarına, diz ya da diz altı bölgeden lokal uyuşturma yapılarak ultrasonografi rehberliğinde kateter yerleştirilir. Bu kateterin uç kısmı  özel bataryası sayesinde bir yandan ven duvarına titreşim yaparken, aynı anda kimyasal ilaç verilerek damarın kalıcı olarak kapatılması sağlanır.

Bu işlemin avantajları, işlem küçük bir alanda lokal uyuşturma ile yapılabildiğinden, muayenehane şartlarında bile kolayca yapılabilmesi, hasta tarafından çok iyi tolere edilebilmesi, işlemin deneyimli ellerde yaklaşık 20 dakika da tamamlanabilmesi, ve hastanın işlemden sonra işine dönebilmesidir.

Bu işlemin dezavantajları ise; kullanılan kimyasal ilacın dozunun tam ayarlanamaması sonucunda yüksek doz verilebilmesine bağlı yan etkiler olabilmesi, kateterin tek kullanımlık olması ve kimyasal ilacın dozunun aşılabilmesi nedeniyle tek seansta, tek bacağa müdahele edilebilmesidir. İşlem sonrası uzun süre elastik bandaj ve yüksek basınçlı çorap giyilmesi zorunluluğunun olması ve işlemden sonraki birkaç ay sonra bacağın ön ve arka kısmında kalan varisli damarlar için tekrar köpük tedavisi ya da skleroterapi gereksiniminin olması dolayısıyla tedavi maliyetinin ve süresinin uzun olması sayılabilir.

Yorum yapılmamış


WhatsApp Destek
İletişim Bilgilerimiz

yeni